Hạt cà phê

Xuất phát từ những nông trường cà phê với tuổi đời lâu năm, những hạt cà phê ngon nhất, hội tụ đầy đủ thành phần và chất lượng của tự nhiên đã được tạo ra. Với kích thước tiêu chuẩn của hạt cà phê đã hình thành hàng trăm năm tại mảnh đất Buôn Ma Thuột – Đắc Lắc. Đó là nguyên liệu hảo hạng cho quá trình chế biến để tạo ra những sản phẩm cà phê ngon nhất, thỏa mãn hàng triệu người có nhu cầu thưởng thức. Kinh nghiệm trồng, chăm sóc kết hợp với khí hậu, thổ nhưỡng và quá trình thu hoạch tuân thủ nghiêm ngặt về kỹ thuật, khai thác và bảo quản ở một tiêu chuẩn nhất định theo những chỉ số về phần trăm độ ẩm và các chỉ khác của hạt cà phê, chúng tôi tự tin cung cấp hạt cà phê xanh chất lượng hàng đầu cho các đối tác rang xay và chế biến các sản phẩm từ cà phê một cách uy tín nhất.

STT Loại cà phê Thông số cụ thể
1   Hạt cà phê xanh Robusta, loại 2, cỡ sàn 13 Đen và vỡ: 5% max, Tạp chất: 1% max, Độ ẩm: 13% max, Tối thiểu 90% sàn 13
2   Hạt cà phê xanh Robusta tiêu chuẩn, loại 1, cỡ sàn 16 Đen và vỡ: 2% max, Tạp chất: 0.5% max, Độ ẩm: 12.5% max, Tối thiểu 90% sàn 16
3   Hạt cà phê xanh Robusta tiêu chuẩn, loại 1, cỡ sàn 18 Đen và vỡ: 2% max, Tạp chất: 0.5% max,
Độ ẩm: 12.5% max, Tối thiểu 90% sàn 18
4   Hạt cà phê xanh Robusta sạch, loại 1, cỡ sàn 16 Đen: 0.1% max, Vỡ: 0.5% max, Tạp chất: 0.1% max,
Độ ẩm: 12.5% max, Tối thiểu 90% sàn 16
5   Hạt cà phê xanh Robusta sạch, loại 1, cỡ sàn 18 Đen: 0.1% max, Vỡ: 0.5% max, Tạp chất: 0.1% max,
Độ ẩm: 12.5% max, Tối thiểu 90% sàn 18
6   Hạt cà phê xanh Robusta đánh bóng, loại 1, cỡ sàn 16 Đen: 0.1% max, Vỡ: 0.5% max, Tạp chất: 0.1% max,
Độ ẩm: 12.5% max, Tối thiểu 90% sàn 16, Đánh bóng
7   Hạt cà phê xanh Robusta đánh bóng, loại 1, cỡ sàn 18 Đen: 0.1% max, Vỡ: 0.5% max, Tạp chất: 0.1% max,
Độ ẩm: 12.5% max, Tối thiểu 90% sàn 16, Đánh bóng
8   Hạt cà phê xanh Arabica, loại 1, cỡ sàn 16 Đen: 0.1%, Vỡ: 1.5% max, Tạp chất: 0.1% max,
Độ ẩm: 12.5% max, Tối thiểu 90% sàn 16
9   Hạt cà phê xanh Arabica, loại 1, cỡ sàn 18 Đen: 0.1%, Vỡ: 1.5% max, Tạp chất: 0.1% max,
Độ ẩm: 12.5% max, Tối thiểu 90% sàn 18