Hồ tiêu đen và hồ tiêu trắng

Nổi tiếng là vùng đất trồng hồ tiêu chất lượng nhất Việt Nam, vùng đất Tây Nguyên góp phần tạo ra hương vị của một thứ gia vị không thể thiếu trong ngành công nghiệp thực phẩm ngày nay. Với vùng nguyên liệu trải dài qua các tỉnh Đắc Lắc, Gia Lai, chúng tôi hiểu rằng đây là vùng đất vàng cung cấp sản phẩm hồ tiêu chất lượng tuyệt hảo ra thế giới. Nhờ vào quá trình vận dụng hệ thống máy móc, kho bãi và các tiêu chuẩn vào sản xuất, chúng tôi tự hào khi sản phẩm hồ tiêu thương hiệu Việt được xuất khẩu rộng rãi đến bạn bè năm châu.

STT Loại hồ tiêu Thông số cụ thể
1 Tiêu Sọ Mật độ: tối thiểu 630 g/l,
Độ ẩm tối đa 13,5%,
Vật chất nước ngoài tối đa 0,2%.
2   Hạt tiêu đen đậm 5mm Mật độ: tối thiểu 570 g/l,
Kích thước: tối thiểu 80% cỡ 5 mm
Độ ẩm 12,5%,
FM: 0,2%.
3   Hạt tiêu đen 570 G/L Sạch Mật độ: tối thiểu 570 g/l
Độ ẩm 12,5% tối đa
Vật chất nước ngoài tối đa 0,2%
4   Hạt tiêu đen: 550g/l Sạch Mật độ: tối thiểu 550 g/l
Độ ẩm tối đa 12,5%
Vật chất nước ngoài tối đa 0,2%
5   Hạt tiêu đen: 550g/l FAQ Mật độ: tối thiểu 550 g/l
Độ ẩm tối đa 13%
Vật chất nước ngoài tối đa 0,5%
6  Hạt tiêu đen: 500 G/L Sạch Mật độ: tối thiểu 500 g/l
Độ ẩm tối đa 13%
Vật chất nước ngoài tối đa 0,2%
7  Hạt tiêu đen: 500 G/L FAQ Mật độ: tối thiểu 550 g/l
Độ ẩm tối đa 13,5%
 Vật chất nước ngoài tối đa 0,5%